انتشارات بین المللی گاج

طراحی و تامین و اجرای 300 متر مربع پارتیشن شیشه ای تک جداره ی طرح اقتصادی


آدرس پروژه : جاده مخصوص کرج(لشگری) ، بلوار ایرانخودرو ، پایینتر از پلاستیران ، گاج مارکت


وبسایت : www.gajmarket.com